Bilişim Hukuku

Yılmazoğlu Hukuk & Danışmanlık Bürosu olarak yüzlerce müvekkilimize verdiğimiz hukuki hizmet sonucu kazandığımız derin tecrübe çerçevesinde; bilişim teknolojileri hukuku alanında en güncel gelişmelerin takibi, cevap ve düzeltme hakkının icrası ve bu alanda gereken hukuki başvurular, kişisel verilerin korunması, özel hayatın ve haberleşmenin gizliliğinin korunması, medya yoluyla işlenen suçlar ve bilişim suçları, internet yoluyla gerçekleştirilen fikri ve sınai hak ihlalleri, internetten içerik kaldırılması alanlarında etkin hukuki hizmet vermekteyiz.

Yılmazoğlu Hukuk & Danışmanlık Bürosu’nun siz değerli müvekkillerimize Bilişim Hukuku uygulamaları kapsamında verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

  • Özel hayatın gizliliği ile kişi hak ve özgürlüklerinin internet ortamında ihlal edilmesinden doğan davalara ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi,
  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerin işlenmesinde kişi hak ve özgürlüklerinin korunması ve bununla birlikte kişisel verilerin işlenmesinde kanuni yükümlülükler ve uyulması gereken usul ve esasların gözetilmesine yönelik dava ve danışmanlık hizmetleri,
  • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında e-ticaret şirketleri ve aracı hizmet sağlayıcılar için öngörülmüş yükümlülüklerin güncel olarak gözetilmesi adına hukuk danışmanlığı hizmetleri ile buna ilişkin davalar; ayrıca alıcıların bu kapsamdaki ihlaller sebebiyle hizmet ve aracı hizmet sağlayıcılarına yönelteceği davalar,
  • Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser sahipleri, icracı veya yapımcı hak ve menfaatlerinin güçlü bir şekilde gözetilebilmesi adına sağlanan danışmanlık hizmetleri ile söz konusu hak ve menfaatlerin internet ortamında ihlal sonucu ortaya çıkan her türlü hukuk ve ceza davaları ile uyuşmazlıkların çözümü,
  • Bilişim sistemine girme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme, değiştirme hususlarından doğam davalar,
  • Banka ve kredi kartlarına yönelik olarak bilişim sistemleri kullanılmak suretiyle işlenen suçları konu alan davalar.