Giriş

İnternetin hızlı gelişimi toplumumuzu önemli ölçüde etkiledi. Günümüzde internet kullanıcıları için birçok işlev bulunmaktadır. O işlevlerden biri interneti küresel bir pazar olarak kullanmaktır. İnternetin küresel bir pazar olarak kullanılması birçok hukuki soruna yol açmaktadır. Bunlardan birisi internetin haksız kullanımı sonucu haksız rekabet ortamının oluşmasıdır. Bu tür haksız rekabete geleneksel haksız rekabet kuralları uygulanabilir. Bununla birlikte, internetin uluslararası niteliği göz önüne alındığında, ulusal kurallar, ulusal sınırları aşan anlaşmazlıklar için tam bir çözüm olmamaktadır. Sorunun çözümü için uluslararası kurallar da gereklidir. Avrupa E-Ticaret Yönergesi, bu tür kuralların oluşturulmasında bir model olarak dikkate almaktayız.

Küresel Pazarda İnternetin Rolü

İnternet, ticaret ve e-ticarette tüm iletişim alanları için uygun bir ortam oluşturmaktadır. İnternet, yayın için bir bilgi kaynağı olmanın yanı sıra boyutu, ürünleri ve hizmetleri için bir pazar yaratmaktadır. Milyonlarca insan interneti elektronik ticaret (e-ticaret) yapmak için kullanmaktadır.

Başta websiteler olmak üzere internet ve özellikle ticari sitelerle paralel olarak bu ticari gelişmenin her alanında yer almaktadırlar. Mal ve hizmetlerini pazarlayan işletmeler yeni teknolojileri uygulamakta; yeni iş yöntemleri ve pazarlama projeleri geliştirmektedirler. İnternet pazarındaki e-ticaret sitesi, dağıtımlarından e-postaya, ticari taraflara kadar her şeyi içerir. Böylelikle elektronik ticaret ürün ve uygulamaları, zaman, yer ve maliyetten bağımsız olarak bu tarihi piyasada büyük fayda sağlamaktadır. Pek çok işletme, e-ticaret veya bilgisayar ağları aracılığıyla yönetilen, pazarı genişleten, tüketici hizmetlerini iyileştiren, üretkenlik araç maliyetlerini düşüren ve üretkenlik aracı maliyetlerini artıran işletmeleri içermektedir.

İnternette Haksız Rekabet

Haksız rekabet reklamları karalayıcıdır, kafa karışıklığına neden olur vb. İnternet için de bu durum geçerlidir.

İnternet ayrıca gerçek dünyada olmayan farklı haksız kullanımlara da yol açar. E-posta ve özellikle istenmeyen elektronik posta (spam), alan adı, ağ reklamları, iletişim (bağlantı, köprü), web sayfası bölümleri (çerçeve) ve arama motorları tarafından kullanılan web sayfasını tanımlayan çoklu metinler (Meta etiketindeki anahtar kelime (AdWord)) veya web sayfasındaki herhangi bir metin, bu tür haksız kullanım için gerekçe sağlar. İnternet reklamcılığının tipik biçimlerinden, bir işletmenin tüketicilere en yaygın istenmeyen posta türü olan e-posta yoluyla istenmeyen ticari e-postalar göndermesi yaygındır. Bu reklamlar genellikle çok sayıda tüketici e-posta adresi içeren posta listeleri kullanılarak gönderilen toplu mesajlar aracılığıyla gerçekleşir. Bu tür toplu mesajlar göndericileri rahatsız edebilir ve rakipler için de haksız rekabet yaratabilmektedir.

E-ticarette Haksız Rekabet

Avrupa Elektronik Ticaret Yönergesinin amacı, Avrupa Birliği üyesi olan devletler arasında bilgi toplumu hizmetlerinin serbest dolaşımını sağlamak, iç pazarın tam olarak işlemesine yardımcı olmaktır. İnternet kullanımının haksız rekabet açısından ihtilaflara neden olduğu durumlarda, yönerge ilk adımımızdır.

Ticari iletişim kuralları olarak adlandırılan E-Ticaret Yönergesi, Haksız rekabet alanında bazı kuralları uyumlu hale getirir. Direktifte yer alan ticari protokoller elektronik ticaret araçlarına atıfta bulunsa da genel olarak bazı çevrimiçi durumlar da ifade edilmektedir. Yönergenin 2 (f) maddesine göre, “ticari, sınai veya zanaatkar faaliyetlerde bulunan veya bir işi gerçekleştiren bir kişi, kuruluş veya şirketin mal ve hizmetlerinin değerini veya imajını artırmak için yapılan herhangi bir iletişim şeklidir.”

Sonuç

İnternetteki birçok uygulama haksız kullanıma yol açmaktadır. Hukuki davalara neden olmaktadır. Bu alandaki hukuki içtihatlar geliştikçe tarafların uygulamalarının da değişmesi kaçınılmaz olmaktadır. Bir başkasının web sitesi bölümlerine bağlanmanıza izin veren web sayfası oldukça risklidir ve Yılmazoğlu Hukuk & Danışmanlık olarak bu gibi sitelere girmemenizi şiddetle uyarıyoruz. Bu konu ile ilgili yazılan website sahipleri ile mutabakata varılması gerekmektedir. Birisi iyi niyetli üçüncü bir tarafın web sitesine ilişim yoluyla bağlanmak isterse, web sitesinin ana sayfasına gitmesi en iyi olacaktır. Bağlı kuruluşlarda iyi niyetli üçüncü taraf markalama veya ayırıcı kullanımından ve web sayfasını açıklayan çoklu metinlerden kaçınmalıdır.

Yorum Yap