Şirketler Hukuku

Yılmazoğlu Hukuk & Danışmanlık şirketler hukuku alanında, yerli ve yabancı nitelikteki her nevi türden yatırım projelerinin geliştirilmesine ve gerçekleştirilmesine ilişkin ilgili tüm hukuki incelemeleri sağlamakta ve müvekkillerine şirketler hukuku, ticaret hukuku, ortak girişimler ve özelleştirme projelerinde düzenli olarak hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Yılmazoğlu Hukuk & Danışmanlık bu kapsamda, holding, özel izne tabi şirketler, anonim ve limited şirketler ile özel adi ve iş birliği ortaklıklarının kurulması (JV), (SPV), Hissedarlık (SHA), Hisse Satın Alma (SPA), Hisse Devir ve Temlik, Hisse Rehin, Hesap Rehni sözleşmeleri başta olmak üzere, ilgili tüm sözleşmelerin incelenmesi ve müzakere süreçlerinin yürütülmesi, şirketler nezdinde genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının gerçekleştirilmesi, şube açılışlarının gerçekleştirilmesi, iç yönergelerinin hazırlanması ile şirket iç işleyişine uygun olarak yürürlüğe koyulması, imza sirkülerinin hazırlanması, Şirket esas sözleşme tadil metinlerinin hazırlanması, emisyon primli, nakdi, iç kaynaklardan, ayni vb. her nevi türden sermaye artışı ve sermaye azaltımı işlemlerinin yürütülmesi, şirketler topluluğu vb. sair ilgili pek çok alanda hukuku destek sağlanmaktadır.                                           

Yılmazoğlu Hukuk & Danışmanlık Bürosu olarak, müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

 • Şirketlerin ve ortak girişimlerin hızlı ve kolayca kurulması,
 • Günlük ticari işlem konularında danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Kurumsal yönetim danışmanlığı,
 • Proje finansmanı için teminatlar oluşturulması, kredi sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Distribütörlük, franchise, bayilik, yönetim ve üst düzey yönetici sözleşmeleri şeklinde her türlü ticari sözleşmelerin müzakere edilmesi ve hazırlanması,
 • Özelleştirme, halka açılma, birleşme ve devralma sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Mal varlığı ve hisse satış sözleşmelerinin müzakeresi ve mutabakatının sağlanması,
 • Şirketlerin en az hasarla iflası ve tasfiyesi,
 • Azınlık haklarının korunması ve bu işlemlere ilişkin ön araştırmaların yapılması,
 • Rekabet hukuku kurallarına uyum konusunda danışmanlık verilmesi, konuyla ilgili bildirimlerin hazırlanması ve Rekabet Kurumu’na sunulması,
 • Sözleşmelerin rekabet hukuku kuralları yönünden değerlendirilmesi,
 • Şirketler Hukuku’ndan doğan dava ve ihtilaflarda ve bu alana ilişkin ceza ve idari davalarda müvekkillerin temsil edilmesi,
 • Şirketlerin genel kurul toplantıları ile yönetim ve yönetici sorumluluğunun denetlenmesi, özel denetçi, geçici yönetim ve kayyum atanmasının sağlanması, azınlık ve imtiyazlı hakların korunması,
 • Sermaye piyasası ile uyum çalışmaları ve banka hukukundan kaynaklanan ihtilafların yönetilmesi,
 • Ticaret ve şirket davalarında; yetkili satıcı ilişkileri, distribütörlük, haksız rekabet, alış ve satış sözleşmeleri, büyük miktarlı alacakların tespiti, tahsili, icraya konulması, şirketlerin iflas ve tasfiyesi, ürün sorumluluğu, tüketicinin korunması, sigorta ve reasürans, gümrük, ithalat ve ihracat konuları, taşımacılık, gümrük tarifeleri, ithalat ve ihracatta kıymetlendirme, yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tanınması ve tenfiz gibi geniş bir perspektifte hizmet verilmesi,
 • İdare ve ceza hukuku alanında kaçakçılık, gümrük, kurumlar vergisi ve vergilendirme, transfer fiyatlandırması, kamu ihaleleri ile sermaye piyasası, rekabet hukuku ve yolsuzlukla mücadele uygulamalarına uyum çalışmaları hakkında danışmanlık hizmeti sunulması,
 • Müvekkillerin şafak baskınları, soruşturmalar ve sözlü savunmalar sırasında temsil edilmesi.