Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

 

Yılmazoğlu Hukuk & Danışmanlık Bürosu olarak tüm kadromuz ile ceza hukuku alanında uzmanlaşmak suretiyle; bu alanda yıllara dayanan tecrübemiz, mevzuata ve mahkeme kararlarına dayanan geniş bilgiyi, karşılaştığımız sayısız hukuki sorunda başarıyla kullanmamız, mesleki tecrübemizin yanı sıra bu alandaki akademik çalışmalarımız,

Türkiye’nin önde gelen akademisyenleriyle geliştirdiğimiz profesyonel iş birliği ve en önemlisi tüm bu bilgi birikimini profesyonel olarak uygularken insan hak ve özgürlüklerine verdiğimiz değer ile müvekkillerimize titiz, sonuç odaklı, başarılı ve etkin bir hizmet sunmaktayız.

Türk Ceza Kanunu ve diğer özel ceza kanunlarındaki suç tiplerine ilişkin etkili dava takibi hizmeti sunmanın yanı sıra; özellikle soruşturma işlemleri süresince karşılaşılabilecek gözaltı, tutuklama, arama ve el koyma, iletişimin kayda alınması, teknik araçlarla izlenme gibi tedbirlerin hukuki denetimi ve değerlendirilmesi, bu işlemler neticesinde verilen kararlara karşı yapılacak itirazlar, bu süreçte gerekli tüm bilgi ve desteğin verilmesi hususlarında da yıllara dayanan tecrübe ve titiz çalışma disiplini ile müvekkillerimize her türlü hukuki hizmeti sağlamaktayız.

Ceza Hukuku Nedir?

Ceza Hukuku, suç ve ceza kavramlarının ele alındığı bir kamu hukukudur. Kendi içerisinde “Genel Ceza Hukuku” ve “Özel Ceza Hukuku” olarak ikiye ayrılmaktadır. Bunlar genellikle “Ceza Genel” ve “Ceza Özel” olarak adlandırılmaktadır. Ceza Hukuku’nun en dikkat çekici ve önemli iki temel ilkesi bulunmaktadır. Bunlar “Suçta ve cezada kanunilik ilkesi” ve “Suçta ve cezada kusur ilkesi” dir.

Ceza Genel kapsamı; konusu itibariyle suç kavramının maddi ya da manevi açıdan tanımı, ceza hukuku kapsamında karşımıza çıkacak genel ilkeler, ceza kavramının hukuk çerçevesinde tanımı, suçun ortadan kalkmasına neden olabilecek durumlar, cezanın azalmasına neden olabilecek durumlar başta olmak üzere genel olarak tüm suçlar için geçerliliği kabul edilen ilke ve teorilerdir.

Ceza Özel kapsamı; ülke kanunlarınca suç olarak kabul edilen eylemlerin neler olduğunu belirten, bu eylemlerin kapsam ve sınırlarının neler olduğuna dair detayların yer aldığı ve ilgili suçların işlenmesi halinde öngörülen cezaları kapsamaktadır.

Yılmazoğlu Hukuk & Danışmanlık, ceza hukuku kapsamında değerlendirilen tüm senaryolarla ilgili sizlere hukuki danışmanlık hizmeti sunarak profesyonel bir yardım sunmaktadır. Sürecin başından sonuna kadar takipçisi olarak gerekli durumlarda detaylı araştırmalar ve bilgilendirmeler yapmaktadır.

Yılmazoğlu Hukuk & Danışmanlık Hukuk Bürosu olarak, müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

 • Suç işlediğiniz şüphesi ile hakkınızda yürütülen soruşturmanın her aşamasında vekiliniz olarak size hukuki destek sağlayabiliriz.
 • Aleyhinize açılmış ağır ceza ve asliye ceza davalarını vekiliniz olarak yürütebiliriz.
 • Mağdur olduğunuz dosyalarda tarafınıza hukuki destek sağlayabilir, davalarınızı vekiliniz olarak yürütebiliriz.
 • Şikâyet dilekçelerinizde size yardımcı olabiliriz.
 • Tutukluluk, arama, el koyma gibi aleyhinize gerçekleştirilen işlemlere itiraz edebiliriz. Tutuklu bulunduğunuz dosyalarda tutukluluğunuza itiraz edip, tutukluluğun gözden geçirilmesi duruşmalarına katılabiliriz.
 • Karakolda vereceğiniz ifadelerde, sulh ceza hakimliklerindeki sorgularınızda yanınızda yer alıp, haklarınızı savunabiliriz.

Ceza Hukuku Alanında Hizmet Sağladığımız Vekillik Hizmetlerinden Bazıları;

Yılmazoğlu Hukuk & Danışmanlık Hukuk Bürosu olarak sizlere Ceza Hukuku kapsamında hizmet verdiğimiz başlıca alanlar aşağıda listelenmiştir. Yılmazoğlu Hukuk & Danışmanlık Hukuk Bürosu Ceza Hukuku kapsamında yer alan ve bu alanda yer almayan diğer konularda da hizmet vermekteyiz.

 • Kasten Adam Öldürme Suçu
 • İrtikap, Zimmet, Rüşvet Suçu
 • Taksirle Ölüme Sebep Olma
 • Özel Hayatın Gizliliği İhlal Suçu
 • Şantaj Suçu
 • Tehdit Suçu
 • Güveni Kötüye Kullanma Suçu
 • Hakaret Suçu
 • Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu
 • Sulh Ceza Mahkemelerinde Görülen Davalar